Hallin ja ammunnan säännöt

Hallin säännöt 

1. Hallille tultaessa kirjataan pyydetyt tiedot hallin kävijäkirjaan. 

2. Ulkovaatteet jätetään hallin eteistilaan. Ota arvotavarat mukaasi, seura ei vastaa hävinneistä tavaroista. 

3. Alkeisammunnassa ilmoittaudutaan alkeisammunnan vetäjälle, joka vastaanottaa ammuntakerrasta maksun. 

4. Alkeisammunnan vetäjä ohjaa/opastaa ammuntavälineiden käyttöön ja antaa ampujalle luvan aloittaa ammunta. 

5. Alkeisammunnan aikana ammunnan alaikäraja on 10 vuotta. 

6. Ammunta tapahtuu ammunnan sääntöjä noudattaen. 

7. Ammunnan jälkeen poistetaan taustalta taulu, johon on ammuttu vaikka sitä ei itse olisi taustalle laittanut. Rikkinäinen taulu toimitetaan roskiin. Taulujen paikkoja on taustalla suotavaa vaihtaa tausta pakkoja säästääksemme. 

8. Ammuntavälineet palautetaan ja säilytetään niille osoitetuissa paikoissa. Omien välineiden säilyttäminen hallilla on luvanvaraista ja säilytys on omalla vastuulla. 

9. Ennen hallilta poistumista siivotaan omat jäljet ja tiskataan omat astiat. Hallin yleinen siisteys kuuluu jokaiselle hallin kävijälle. Siivousvälineet löytyvät hallista. 

10. Viimeinen henkilö, joka poistuu hallilta, on velvollinen sammuttamaan kaikki valot, kahvinkeittimen ja katsomaan, että ovet menevät sovitusti lukkoon. 

11. Seuran jäsenillä on mahdollisuus ampua hallilla valvontavuorojen aikana tai niiden ulkopuolella mikäli seuran jäsenellä on avain halliin. Pelastuslaitos jakaa avaimia rajoitetusti seuralle eikä seuralla ole mahdollisuutta itse teettää avaimia lisää. Avaimia luovutetaan ensisijaisesti seuran kilpaileville aktiiviharrastajille silloin, kun avaimia vapautuu käyttöön. 


Ammunta säännöt 

1. Ammunta tapahtuu samalta viivalta niin, että toinen jalka on viivan edessä ja toinen jalka viivan takana. Ulkona ammutaan silmämääräisesti samalta viivalta. Toisten ampujien edestä tai takaa ampuminen on ehdottomasti kielletty. 

2. Ammunta tapahtuu ammuntaradalla aina samansuuntaisesti taustaa kohden. Muuhun suuntaan ampuminen on ehdottomasti kielletty. 

3. Kaikki ampujat ampuvat omat nuolensa, jonka jälkeen lähdetään yhdessä hakemaan nuolia taululta samaan aikaan. Kukin ampuja on itse velvollinen seuraamaan milloin viimeinen nuoli taustaan on ammuttu. Alkeisammunnassa ohjaaja antaa luvan hakea nuolet taustalta. Nuolien hakeminen taustalta ammunnan aikana on ehdottomasti kielletty. 

4. Nuolien hakemisen aikana voi vaihtaa myös oman taustansa, jolloin ilmoitetaan muille ampujille taustan vaihtoaikeista, jotta he tietävät odottaa ennen seuraavan ammunnan aloittamista. 

5. Mikäli ammuntavälineissä ilmenee ongelmia, korjataan välineitä niin, ettei se häiritse toisten ammuntaa. Alkeisammunnassa rikkinäisestä tai viallisesta välineestä on ilmoitettava viipymättä alkeisammunnan ohjaajalle. 

6. Kutakin ammuntavälinettä käytetään asianmukaisella tavalla siten, että ei aiheuteta vaaraa itselle tai muille hallissa oleville. Rikkinäisillä tai muuten hallin valvojan arvion mukaan vaaralliseksi muokatuilla ammuntavälineillä ei saa ampua. 

7. Jalkajousilla tai metsästys kärjillä ampuminen on ilman hallituksen myöntämää lupaa kielletty. Käytössä olevat taustat eivät ole rakennettu jalkajousia tai metsästyskärkiä varten.

8. Paunaraja taustapakkoihin ammuttaessa on max. 60 paunaa. Ammuntapakat eivät kestä suurempaa voimaa. 

Ammunnan valvojalla, hallituksen jäsenellä tai ratojen ylläpitäjällä on oikeus kieltää ampujaa ampumasta seuran ammuntaradoilla/tiloissa sekä pyytää henkilöä poistumaan seuran tiloista tai alueelta ilman erillistä selvitystä. Selvitystä voi hakea jälkikäteen seuran hallitukselta niin halutessaan. Alkeisammuntaa lukuunottamatta seuran ammuntaradoilla saa ampua ainoastaan virallisten kattojärjestöjen hyväksymien jousiammuntaseurojen jäsen ja seuran hallilla jäsenet, jotka ovat maksaneet hallin kertamaksun tai kausimaksun.