Liittymislomake

Tämän liittymislomakkeen kautta voit hakea Wilhelm Tellin jäseneksi. Kun hakemuksesi on käsitelty saat jäsenmaksulaskun. 

Liittymismaksu seuraan on 40 €

Maksut vuonna 2019 - 2020

Jäsenmaksu110 €aikuiset
 55 €

opiskelijat, juniorit, invalidit ja eläkeläiset

 

Hallikausimaksu180 €aikuiset / kalenterivuosi
 100 €opiskelijat, invalidit ja eläkeläiset / kalenterivuosi
Hallimaksu, kertamaksu10 € / 5 €seuran jousella / omilla välineillä

 

Juniorit ovat vapautettuja hallikausimaksuista.

 

You can apply for membership by filling out the followng form. After your application is accepted, you'll get a membership invoice to your e-mail. By paying the membership fee you'll become a member of Wilhelm Tell.

Joining fee to the club is 40€

Membership fees for the year 2019 - 2020

Membership fee110 €adults
 55 €students, juniors, invalids and pensioners

 

Seasonal hall fee180 €adults / calendar year
 100 €
students, invalids and pensioners / calendar year
Hall fee, single payment10 € / 5 €with clubs archery equipment / with own equipment

 

Juniors don't need to pay the hall fees.